Notablond Business

pakket trainingen

Vanuit een veilige omgeving geven wij onze cliënten de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen. Onze inspiratievolle werkwijze motiveert cliënten om vol overgave de trainingsstof op te nemen en zorgen ervoor dat met een voldaan en tevreden gevoel teruggekeken wordt op onze trainingen.

  • Effectief Communiceren
  • Verandermanagement
  • Projectmanagement

Pakket

training succesvol
communiceren

Hoe kunt u mensen sneller overtuigen, enthousiasmeren en meekrijgen? Deze training richt zich op wat voorafgaat aan uw communicatie: hoe u bent, wat uw karakter is, waar u mee zit, en hoe dat doorwerkt. U leert communiceren met de meeste impact. Met de training effectief communiceren staan de volgende onderwerpen centraal:

Assertief spreken

  • Het kunnen uiten wat u denkt en voelt zonder een ander nodeloos te kwetsen, met respect voor uzelf en respect voor de ander.

Actief luisteren

  • Het kunnen achterhalen van de boodschap van de spreker en daar met zorg en respect mee omgaan.

Conflicten oplossen

  • Het kunnen benaderen van conflictsituaties op een constructieve manier en het voorkomen van hevige confrontaties.

De training bestaat uit 3 bijeenkomsten van 4 uur.

Pakket

training
projectmanagement

Elke organisatie wil graag beheersbare interne processen, waar de bestaande processen worden beheerd en continue worden verbeterd.

100% van alle succesvolle aanpassingen in het verbeteringsproces hadden een goede aanpak en oplossing.

>90% van de mislukte aanpassingen in het verbeteringsproces hadden ook een goede aanpak en oplossing.

De training projectmanagement geeft u structuur en een systematisch aanpak voor het uitvoeren van projecten voor interne bedrijfsprocessen.

De training bestaat uit 2 bijeenkomsten van 6 uur.

Pakket

training
projectmanagement &
verandermanagement

Het toepassen van verandermanagement in combinatie met projectmanagement zal ertoe bijdragen dat doorgevoerde aanpassingen aan het interne proces blijvend worden verbeterd.

Deze complete training projectmanagement & verandermanagement zorgt ervoor dat u de noodzakelijke verandermanagement aspecten meeneemt en combineert met een systematisch project aanpak bij het blijvend verbeteren van interne bedrijfsprocessen.

De training bestaat uit 3 bijeenkomsten van 6 uur.